فرزند قربانی ابراهیم اسماعیل است یا اسحاق

the sacrifice of isaac
the sacrifice of isaac

فرزند قربانی ابراهیم

اسماعیل است یا اسحاق 

اسماعیل و اسحاق هر دو از فرزندان ابراهیم بوده اند. اسماعیل پدر اعراب و اسحاق پدر یهودیان است.

مسلمانان آن فرزندی که خداوند به ابراهیم دستور قربانی کردنش را داد، اسماعیل می دانند در حالیکه یهودیان آن فرزند را اسحاق می دانند و این همان نقطه ی افتراق و اختلاف میان اسلام و یهود است. آنچه که باعث شده تا در طول سالیان دراز فرزندان اسحاق و اسماعیل با یکدیگر اختلاف داشته باشند همین مساله ی اختلاف در خصوص فرزند قربانی ابراهیم است : اسحاق یا اسماعیل ؟

تورات ذکر می کند که ابراهیم بنا بر دستور خداوند، اسحاق را به سمت کوهی در موریا برد تا او را برای خداوند و به دستور وی قربانی نماید و بسوزاند. سپس خداوند که ابراهیم را در این آزمایش سربلند دید ابراهیم را مورد خطاب قرار داد که تو سربلند شدی. آن هنگام قوچی را فرستاد تا آن را قربانی کند.

کتاب مقدس فرزند بزرگ ابراهیم را اسماعیل معرفی می کند و می گوید هاجر برای ابرام پسری زایید و ابرام او را اسماعیل نامید. در این زمان ابرام هشتاد و شش ساله بود. سپس زمانیکه ابراهیم صد ساله بود اسحاق یعنی پسر دوم او به دنیا آمد.  یعنی اسماعیل 14 سال از اسحاق بزرگتر بوده است.

در تورات به هنگام صحبت پیرامون آزمودن ابراهیم با قربانی کردن فرزندش اسحاق چنین آمده 

پیدایش 22(1-19

و اما ایامی چند پس از این وقایع، خدا ابراهیم را آزموده، بدو فرمود: «ای ابراهیم!» پاسخ داد: «لبیک!» 2 گفت: «پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می ‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو، و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت، چون قربانی تمام‌ سوز تقدیم کن.»3 پس، صبح زود، ابراهیم برخاسته، الاغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خویش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمام ‌سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود، روانه شد. 4 روز سوم، ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. 5 آنگاه به نوکرانش گفت: «شما همین جا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدان‌جا برویم و پرستش کرده، نزد شما باز آییم.»  6 ابراهیم هیزم قربانی تمام ‌سوز را برگرفته، بر پسر خویش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می ‌رفتند. 7 و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت: «پدر؟» پاسخ داد: «بله، پسرم؟» گفت: «این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام ‌سوز کجاست؟» 8 ابراهیم پاسخ داد: «پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد.» پس هر دو با هم می ‌رفتند. 9 چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته، او را بر مذبح، روی هیزم گذاشت. 10 آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. 11 اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد: «ابراهیم! ابراهیم!» پاسخ داد: «لبیک!» 12 فرشته گفت: «دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنون می‌دانم که از خدا می‌ترسی، زیرا پسرت، آری یگانه پسرت را، از من دریغ نداشتی.» 13 ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخ هایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته، قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش، چون قربانی تمام ‌سوز تقدیم کرد. 14 پس ابراهیم آن مکان را «خداوند فراهم خواهد کرد» نامید و تا امروز نیز گفته می‌شود: «بر کوه خداوند، فراهم خواهد شد.» 15 فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد 16 و گفت: «خداوند می‌ فرماید: به ذات خودم سوگند، از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی، 17 به‌ یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شن های کناره دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه‌های دشمنانشان را تصرف خواهند کرد، 18 و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت، زیرا به صدای من گوش گرفتی.» 19 پس ابراهیم نزد نوکران خود بازگشت و ایشان برخاسته با هم به بئرشبع رفتند و ابراهیم در بئرشبع ساکن شد.

ولی در قرآن داستان به نحوی دیگر روایت شده است. خداوند اشاره می کند که بشارت دادیم ابراهیم را به فرزند پسری. سپس ابراهیم در خواب می بیند که فرزندش را قربانی می کند. آنگاه خداوند بر وی وحی می فرماید که رویای تو صادق بوده است. ابراهیم به قصد قربانی کردن آن فرزند (که قرآن نامی از وی نبرده است) برمی خیزد و پس از آنکه از این امتحان الهی سربلند خارج می شود، خداوند گوسفندی را می فرستد تا آن را قربانی کند. بعد از این خداوند در آیه ی 112 سوره صافات می فرماید که « و ما او را به اسحاق که پیامبری از شایستگان بود مژده دادیم.» به عبارت دیگر مسلمانان معتقدند هنگام قربانی کردن اسماعیل اسحاق وجود نداشته است چرا که در قرآن ابتدا داستان قربانی کردن اسماعیل ذکر شده و سپس خداوند به ابراهیم تولد اسحاق را مژده می دهد.

مسلمانان با زیر سوال بردن عبارت یگانه پسر در تورات [در پیدایش22(2) :  پسرت را که یگانه پسر توست …] و داستان قربانی کردن اسحاق، یهودیان را متهم به تحریف تورات می کنند و می گویند ابراهیم هنگام قربانی کردن فرزندش تنها یک پسر داشته و آن فرزند اسماعیل بوده است نه اسحاق! اما یهودیان معتقدند اسحاق یگانه پسر خوانده شده است چرا که اسماعیل در آن زمان نزد پدر نبوده و خداوند برکت به نسل ابراهیم را از طریق اسحاق وعده داده بود و استفاده از عبارت یگانه پسر برای اسحاق به این دو دلیل بوده است و هیچ تناقضی در کتاب مقدس دیده نمی شود 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*