گفتارهایی ازکتاب مقدس(39) ازدواج از دیدگاه مسیحیت

wedding in christianity
wedding in christianity

ازدواج از دیدگاه مسیحیت

 • و خداوند خدا، خوابی‌ گران‌ بر آدم‌ مستولی‌ گردانید تا بخفت‌، و یکی‌ از دنده‌هایش‌ را گرفت‌ و گوشت‌ در جایش‌ پر کرد. و خداوند خدا آن‌ دنده‌ را که‌ از آدم‌ گرفته‌ بود، زنی‌ بنا کرد و وی‌ را به‌ نزد آدم‌ آورد. و آدم‌ گفت‌: «همانا اینست‌ استخوانی‌ از استخوانهایم‌ و گوشتی‌ از گوشتم‌، از این‌ سبب‌ “نسا” نامیده‌ شود زیرا که‌ از انسان‌ گرفته‌ شد.» از این‌ سبب‌ مرد پدر و مادر خود را ترک‌ کرده‌، با زن‌ خویش‌ خواهد پیوست‌ و یک‌ تن‌ خواهند بود. پیدایش 2: 21-24
 • و آدم‌، زن‌ خود حوا را بشناخت‌ و او حامله شده‌، قائن‌ را زایید و گفت‌: «مردی‌ از یهوه‌ حاصل‌ نمودم‌.» .. پس‌ آدم‌ بار دیگر زن‌ خود را شناخت‌، و او پسری‌ بزاد و او را شیث‌نام‌ نهاد، زیرا گفت‌: «خدا نسلی‌ دیگر به‌ من‌ قرار داد، به‌ عوض‌ هابیل‌ که‌ قائن‌ او را کشت‌.» پیدایش 4: 1, 25
 • و خداوند فرعـون‌ و اهل‌ خانۀ او را بسبب‌ سارای‌، زوجۀ ابرام‌ به‌ بلایای‌ سخت‌ مبتلا ساخت‌. و فرعـون‌ ابـرام‌ را خوانـده‌، گفت‌: «این‌ چیست‌ که‌ به‌ من‌ کردی‌؟ چرا مرا خبر ندادی‌ که‌ او زوجۀ توست‌؟ پیدایش 12: 17-18
 • و سارای‌، زوجۀ ابرام‌، برای‌ وی‌فرزندی‌ نیاورد. و او را کنیزی‌ مصری‌، هاجر نام‌ بود. پس‌ سارای‌ به‌ ابرام‌ گفت‌: «اینک‌ خداوند مرا از زاییدن‌ باز داشت‌. پس‌ به‌ کنیز من‌ درآی‌، شاید از او بنا شوم‌.» و ابرام‌ سخن‌ سارای‌ را قبول‌ نمود. و چون‌ ده‌ سال‌ از اقامت‌ ابرام‌ در زمین‌ کنعان‌ سپری‌ شد، سارای‌ زوجۀ ابرام‌، کنیز خود هاجر مصری‌ را برداشته‌، او را به‌ شوهر خود، ابرام‌، به‌ زنی‌ داد. پیدایش 16: 1-3
 • گفت‌: «البته‌ موافق‌ زمان‌ حیات‌، نزد تو خواهم‌ برگشت‌، و زوجه‌ات‌ ساره‌ را پسری‌ خواهد شد.» و ساره‌ به‌ در خیمه‌ای‌ که‌ در عقب‌ او بود، شنید. و ابراهیم‌ و ساره‌ پیر و سالخورده‌ بودند، و عادت‌ زنان‌ از ساره‌ منقطع‌ شده‌ بود. پس‌ ساره‌ در دل‌ خود بخندید و گفت‌: «آیا بعد از فرسودگی‌ام‌ مرا شادی‌ خواهد بود، و آقایم‌ نیز پیر شده‌ است‌؟» پیدایش 18: 10-12
 • لکن‌ چونکه‌ اونان‌ دانست‌ که‌ آن‌ نسل‌ از آن‌ او نخواهد بود، هنگامی‌ که‌ به‌ زن‌ برادر خود درآمد، بر زمین‌ انزال‌ کرد، تا نسلی‌ برای‌ برادر خود ندهد. و این‌ کار او در نظر خداوند ناپسند آمد، پس‌ او را نیز بمیراند. پیدایش 38: 9-10
 • « زنا مکن‌. . سفر خروج 20: 14
 • «به‌ خانۀ همسایۀ خود طمع‌ مورز، و به‌ زن‌ همسایه‌ات‌ و غلامش‌ و کنیزش‌ و گاوش‌ و الاغش‌ و به‌ هیچ‌ چیزی‌ که‌ از آن‌ همسایۀ تو باشد، طمع‌ مکن‌.» سفر خروج 20: 17
 • عورت‌ زن‌ پدر خود را کشف‌ مکن‌. آن‌ عورت‌ پدر تو است‌. ..و با زن‌ همسایۀ خود همبستر مشو، تا خود را با وی‌ نجس‌ سازی‌. لاویان 18: 8, 20
 • « و کسی‌ که‌ با زن‌ دیگری‌ زنا کند یعنی‌ هر که‌ با زن‌ همسایه‌ خود زنا نماید، زانی‌ و زانیه‌ البته‌ کشته‌ شوند. ..و اگر مردی‌ با مردی‌ مثل‌ با زن‌ بخوابد هر دو فجور کرده‌اند. هر دو ایشان‌ البته‌ کشته‌ شوند. خون‌ ایشان‌ بر خود ایشان‌ است‌. لاویان 20: 10, 13
 • زن‌ زانیه‌ یا بی‌عصمت‌ را نکاح‌ ننمایند، و زن‌ مطلقّه‌ از شوهرش‌ را نگیرند، زیرا او برای‌ خدای‌ خود مقدس‌ است‌. لاویان 21: 7
 • و او زن‌ باکره‌ای‌ نکاح‌ کند. و بیوه‌ و مطلقه‌ و بی‌عصمت‌ و زانیه‌، اینها را نگیرد. فقط‌ باکره‌ای‌ از قوم‌ خود را به‌ زنی‌ بگیرد. لاویان 21: 13-14
 • « این‌ است‌ قانون‌ غیرت‌، هنگامی‌ که‌ زن‌ از شوهر خود برگشته‌، نجس‌ شده‌ باشد. یا هنگامی‌ که‌ روح‌ غیرت‌ بر مرد بیاید، و بر زنش‌ غیور شود، آنگاه‌ زن‌ را به‌ حضور خداوند برپا بدارد، و کاهن‌ تمامی‌ این‌ قانون‌ را دربارۀ او اجرا دارد. اعداد 5: 29-30
 • اگر کسی‌ برای‌ خود زنی‌ گیرد و چون‌ بدو درآید، او را مکروه‌ دارد، و اسباب‌ حرف‌ بدو نسبت‌ داده‌، از او اسم‌ بد شهرتازدو‌ دهد و گوید این‌ زن‌ را گرفتم‌ و چون‌ به‌ او نزدیکی‌ نمودم‌، او راباکره‌ نیافتم‌، آنگاه‌ پدر و مادر آن‌ دختر علامت‌ بکارت‌ دختر را برداشته‌، نزد مشایخ‌ شهر نزد دروازه‌ بیاورند. و پدر دختر به‌ مشایخ‌ بگوید: «دختر خود را به‌ این‌ مرد به‌ زنی‌ داده‌ام‌، و از او کراهت‌ دارد، و اینک‌ اسباب‌ حرف‌ بدو نسبت‌ داده‌، می‌گوید دختر تو را باکره‌ نیافتم‌، و علامت‌ بکارت‌ دختر من‌ این‌ است‌.» پس‌ جامه‌ را پیش‌ مشایخ‌ شهر بگسترانند. تثنییه 22: 13-17
 • چون‌ کسی‌ زنی‌ گرفته‌، به‌ نکاح‌ خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از این‌ که‌ چیزی‌ ناشایسته‌ در او بیابد، آنگاه‌ طلاق‌نامه‌ای‌ نوشته‌، بدستش‌ دهد، و او را از خانه‌اش‌ رها کند. تثنییه 24: 1
 • و داود زن‌ خود بَتْشَبَع‌ را تسلی‌ داد و نزد وی‌ درآمده‌، با او خوابید و او پسری‌ زاییده‌، او را سلیمان‌ نام‌ نهاد. و خداوند او را دوست‌ داشت‌. دوم سموئیل 12: 24
 • و اَبِیا قوی‌ می‌شد و چهارده‌ زن‌ برای‌ خود گرفت‌ و بیست‌ و دو پسر و شانزده‌ دختر به‌ وجود آورد. دوم تواریخ 13: 21
 • زن تو مثل مو بارآور به اطراف خانهٔ تو خواهد بود و پسرانت مثل نهالهای زیتون، گرداگرد سفرهٔ تو. مزامیر 128: 3
 • چشمه‌ تو مبارک‌ باشد، و از زن‌ جوانی خویش‌ مسرور باش‌، مثل‌ غزال‌ محبوب‌ و آهوی‌ جمیل‌. پستانهایش‌ تو را همیشه‌ خرّم‌ سازد، و از محبت‌ او دائماً محفوظ‌ باش‌. امثال 5: 18-19
 • همچنین‌ است‌ کسی‌ که‌ نزد زن‌ همسایه‌ خویش‌ داخل‌ شود، زیرا هر که‌ او را لمس‌ نماید بی‌گناه‌ نخواهد ماند. امثال 6: 29
 • اما کسی‌ که‌ با زنی‌ زنا کند، ناقص‌العقل‌ است‌ و هر که‌ چنین‌ عمل‌ نماید، جان‌ خود را هلاک‌ خواهد ساخت‌. امثال 6: 32
 • هر که‌ زوجه‌ای‌ یابد چیز نیکو یافته‌ است‌، و رضامندی‌ خداوند را تحصیل‌ کرده‌ است‌. امثال 18: 22
 • خانه‌ و دولت‌ ارث‌ اجدادی‌ است‌، اما زوجه‌ عاقله‌ از جانب‌ خداوند است‌. امثال 19: 14
 • در زاویه‌ پشت‌بام‌ ساکن‌ شدن‌ بهتر است‌، از ساکن‌ بودن‌ با زن‌ ستیزه‌گر در خانه‌ مشترک‌. امثال 21: 9
 • جمیع‌ روزهای‌ عمر باطل‌ خود را که‌ او تو را در زیر آفتاب‌ بدهد، با زنی‌ که‌ دوست‌ می‌داری‌ در جمیع‌ روزهای‌ بطالت‌ خود خوش‌ بگذران‌. زیرا که‌ از حیات‌ خود و از زحمتی‌ که‌ زیر آفتاب‌ می‌کشی‌ نصیب‌ تو همین‌ است‌. جامعه 9: 9
 • محبوبه‌: او مرا به‌ بوسه‌های‌ دهان‌ خود ببوسد زیرا که‌ محبّت‌ تو از شراب‌ نیکوتر است‌. غزلی از غزلها 1: 2
 • دست‌ چپش‌ در زیر سر من‌ است‌ و دست‌ راستش‌ مرا در آغوش‌ می‌کشد. غزلی از غزلها 2: 6
 • دو پستانت‌ مثل‌ دو بچه‌ توأم‌ آهو می‌باشد که‌ در میان‌ سوسنها می‌چرند، …ای‌ خواهر و عروس‌ من‌، دلم‌ را به‌ یکی‌ از چشمانت‌ و به‌ یکی‌ از گردن‌بندهای‌ گردنت‌ ربودی‌. ای‌ خواهر و عروس‌ من‌، محبّتهایت‌ چه‌ بسیار لذیذاست‌. محبّتهایت‌ از شراب‌ چه‌ بسیار نیکوتر است‌ و بوی‌ غزلی از غزلها 4: 5, 9, 10
 • ای‌ عاقره‌ای‌ که‌ نزاییده‌ای‌ بسرا! ای‌ که درد زه‌ نکشیده‌ای‌ به‌ آواز بلند ترنّم‌ نما و فریاد برآور! زیرا خداوند می‌گوید پسران‌ زن‌ بی‌کس‌ از پسران‌ زن‌ منکوحه‌ زیاده‌اند. اشعیا 54: 1
 • پس‌ خداوند می‌گوید: ای‌ پسران‌ مرتدّ رجوع‌ نمایید زیرا که‌ من‌ شوهر شما هستم‌ و از شما یک‌ نفر از شهری‌ و دو نفر از قبیله‌ای‌ گرفته‌، شما را به‌ صهیون‌ خواهم‌ آورد. ارمییا 3: 14
 • خداوند یهوه‌ چنین‌ می‌گوید: چونکه‌ نقد تو ریخته‌ شد و عریانی‌ تو از زناکاری‌ات‌ با عاشقانت‌ و با همه‌ بتهای‌ رجاساتت‌ و از خون‌ پسرانت‌ که‌ به‌ آنها دادی‌ مکشوف‌ گردید، لهذا هان‌ من‌ جمیع‌ عاشقانت‌ را که‌ به‌ ایشان‌ مُلتَذّ بودی‌ و همه‌ آنانی‌ را که‌ دوست‌ داشتی‌، با همه‌ کسانی‌ که‌ از ایشان‌ نفرت‌ داشتی‌ جمع‌ خواهم‌ نمود. و ایشان‌ را از هر طرف‌ نزد تو فراهم‌ آورده‌، برهنگی‌ تو را به‌ ایشان‌ مکشوف‌ خواهم‌ ساخت‌، تا تمامی‌ عریانیت‌ را ببینند. حزقیال 16: 36-37
 • ابتدای‌ کلام‌ خداوند به‌ هوشع‌. خداوند به‌ هوشع‌ گفت‌: «برو و زنی‌ زانیه‌ و اولاد زناکار برای‌ خود بگیر زیرا که‌ این‌ زمین‌ از خداوند برگشته‌، سخت‌ زناکار شده‌اند.» هوزیا 1: 2
 • محاجه‌ نمایید! با مادر خود محاجّه‌ نمایید زیرا که‌ او زن‌ من‌ نیست‌ و من‌ شوهر او نیستم‌. لهذا زنای‌ خود را از پیش‌ رویش‌ و فاحشگی‌ خویش‌ را از میان‌ پستانهایش‌ رفع‌ بنماید. هوزیا 2: 2
 • و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه‌ای بدو بدهد. لیکن من به شما می‌گویم، هر کس بغیر علّت زنا، زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می‌باشد، و هر که زن مُطَلَّقه را نکاح کند، زنا کرده باشد. متی 5: 31-32
 • و گفت، از این جهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده، به زن خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟ بنابراین بعد از آن دو نیستند، بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. متی 19: 5-6
 • و هر که بخاطر اسم من، خانه‌ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمینها را ترک کرد، صد چندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد گشت. متی 19: 29
 • گفتند، ای استاد، موسی گفت، اگر کسی بی‌اولاد بمیرد، می‌باید برادرش زن او را نکاح کند تا نسلی برای برادر خود پیدا نماید. …زیرا که در قیامت، نه نکاح می‌کنند و نه نکاح کرده می‌شوند، بلکه مثل ملائکه خدا در آسمان می‌باشند. متی 22: 24, 30
 • گفتند، موسی اجازت داد که طلاق نامه بنویسند و رها کنند. عیسی در جواب ایشان گفت، به‌سبب سنگدلی شما این حکم را برای شما نوشت. لیکن از ابتدای خلقت، خدا ایشان را مرد و زن آفرید. از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود راترک کرده، با زن خویش بپیوندد، و این دو یک تن خواهند بود چنانکه از آن پس دو نیستند بلکه یک جسد. پس آنچه خدا پیوست، انسان آن را جدا نکند. مرقس 10: 4-9
 • و اگر زن از شوهر خود جدا شود و منکوحه دیگری گردد، مرتکب زنا شود. مرقس 10: 12
 • و زنی نبیه بود، حنّا نام، دختر فَنُوئیل از سبط اَشیِر بسیار سالخورده، که از زمان بکارت هفت سال با شوهر بسر برده بود. لوقا 2: 36
 • چون کسی تو را به عروسی دعوت کند، در صدر مجلس منشین، مبادا کسی بزرگتر از تو را هم وعده خواسته باشد. لوقا 14: 8
 • که می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن و شوهر می‌گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتیشد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت. لوقا 17: 27
 • پس عیسی چون راست شد و غیر از زن کسی را ندید، بدو گفت، ای زن آن مدّعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ‌کس بر تو فتوا نداد؟ گفت، هیچ‌کس ای آقا. عیسی گفت، من هم بر تو فتوا نمی‌دهم. برو دیگر گناه مکن. یوحنا 8: 10-11
 • زیرا زن منکوحه برحسب شریعت به شوهرِ زنده بسته است، امّا هرگاه شوهرش بمیرد، از شریعتِ شوهرش آزاد شود. 3 پس مادامی که شوهرش حیات دارد، اگر به مرد دیگر پیوندد، زانیه خوانده می‌شود. لکن هرگاه شوهرش رومیان 7: 2, 3
 • فیالحقیقه شنیده می‌شود که در میان شما زنا پیدا شده است، و چنان زنایی که در میان امّت‌ها هم نیست؛ که شخصی زن پدر خود راداشته باشد. و شما فخر می‌کنید بلکه ماتم هم ندارید، چنانکه باید تا آن کسی که این عمل را کرد از میان شما بیرون شود. اول قرنتیان 5: 1, 2
 • آیا نمی‌دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی‌شوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمّان و لوّاط و دزدان و طمعکاران و می‌گساران و فحّاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. اول قرنتیان 6: 9-10
 • خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، لکن خدا این و آن را فانی خواهد ساخت. امّا جسم برای زنا نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند برای جسم. و خدا خداوند را برخیزانید و ما را نیز به قوّت خود خواهد برخیزانید. اول قرنتیان 6: 13, 14
 • از زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی می‌کند بیرون از بدن است، لکن زانی بر بدن خود گناه می‌ورزد. یا نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح‌القدس است که در شما است که از خدا یافته‌اید و از آن خود نیستید؟ زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید. اول قرنتیان 6: 18-20
 • امّا دربارهٔ آنچه به من نوشته بودید، مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند. لکن به‌سبب زنا، هر مرد زوجهٔ خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد. اول قرنتیان 7: 1, 2
 • و شوهر حقّ زن را ادا نماید و همچنین زن حقّ شوهر را. زن بر بدن خود مختار نیست بلکه شوهرش، و همچنین مردنیز اختیار بدن خود ندارد بلکه زنش، از یکدیگر جدایی مگزینید مگر مدّتی به رضای طرفین تا برای روزه و عبادت فارغ باشید؛ و باز با هم اول قرنتیان 7: 3-5
 • لکن به مجرّدین و بیوه‌زنان می‌گویم که ایشان را نیکو است که مثل من بمانند. لکن اگر پرهیز ندارند، نکاح بکنند زیرا که نکاح از آتشِ هوس بهتر است. امّا منکوحان را حکم می‌کنم و نه من بلکه خداوند که زن از شوهر خود جدا نشود؛ 1 و اگر جدا شود، مجرّد بماند یا با شوهر خود صلح کند؛ و مرد نیز زن خود را جدا نسازد. . اول قرنتیان 7: 8-11
 • زیرا که شوهر بی‌ایمان از زن خود مقدّس می‌شود و زن بی‌ایمان از برادر مقدّس می‌گردد و اگرنه اولاد شما ناپاک می‌بودند، لکن الحال مقدّسند. اول قرنتیان 7: 14
 • امّا خواهشِ این دارم که شما بیاندیشه باشید. شخص مجرّد در امور خداوند می‌اندیشد که چگونه رضامندی خداوند را بجوید؛ و صاحب زن در امور دنیا می‌اندیشد که چگونه زن خود را خوش بسازد. در میان زن منکوحه و باکره نیز تفاوتی است، زیرا باکره در امور خداوند می‌اندیشد تا هم در تن و هم در اول قرنتیان 7: 32-34
 • زن مادامی که شوهرش زنده است، بسته است. امّا هرگاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هرکه بخواهد منکوحه شود، لیکن در خداوند فقط. اول قرنتیان 7: 39
 • و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور، و بُتپرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصّب و شقاق و بدعتها، و حسد و قتل و مستی و لهو و لعب و امثال اینها که شما را خبر می‌دهم، چنانکه قبل از این دادم، که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت خدا نمی‌شوند. غلاطیان 5: 19-21
 • امّا زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنانکه مقدّسین را می‌شاید. افسسیان 5: 3
 • ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را. زیرا که شوهر سر زن است، چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات‌دهندهٔ بدن است. لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبّت نمایید، چنانکه مسیح هم کلیسا را محبّت نمود و خویشتن را برای آن داد. تا آن را به غسلِ آب به‌وسیلهٔ کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکّه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدّس و بی‌عیب باشد. به همینطور، باید مردان زنان خویش را مثل بدن خود محبّت نمایند زیرا هرکه زوجهٔ خود را محبّت نماید، خویشتن را محبّت می‌نماید. زیرا هیچ‌کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش می‌کند، چنانکه خداوند نیز کلیسا را. زانرو که اعضای بدن وی می‌باشیم، از جسم و از استخوانهای او. از اینجاست که مرد، پدر و مادر را رها کرده، با زوجهٔ خویش خواهد پیوست و آن دو یکتن خواهند بود. این سرّ، عظیم است، لیکن من دربارهٔ مسیح و کلیسا سخن می‌گویم. خلاصه هریکی از شما نیز زن خود را مثل نَفْس خود محبّت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. افسسیان 5: 22-33
 • پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید، زنا و ناپاکی و هویٰ و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت‌پرستی است کولوسیان 3: 5
 • زیرا که این است ارادهٔ خدا یعنی قدّوسیّت شما تا از زنا بپرهیزید. تا هرکسی از شما بداند چگونه باید ظرف خویشتن را در قدّوسیّت و عزّت دریابد، و نه در هوسِ شهوت، مثل امّت‌هایی که خدا را نمی‌شناسند. اول تسالونیکیان 4: 3-5
 • و زانیان و لوّاطان و مردم‌دزدان و دروغ‌گویان و قسم‌دروغ‌خوران و برای هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم صحیح باشد، اول تیموتیوس 1: 10
 • س اسقف باید بی‌ملامت و صاحب یک زن و هشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان‌نواز و راغب به تعلیم باشد؛ …و شمّاسان صاحب یک زن باشند و فرزندان و اهل خانهٔ خویش را نیکو تدبیر نمایند، اول تیموتیوس 3: 2, 12
 • اگر کسی بی‌ملامت، و شوهر یک زن باشد که فرزندان مؤمن دارد، بَری از تهمتِ فجور و تمرّد، تایتوس 1: 6
 • نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترشغیرنجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. عبرانیان 13: 4
 • و همچنین ای شوهران، با فطانت با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ضعیفترِ زنانه، و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند، تا دعاهای شما بازداشته نشود. اول پترس 3: 7
 • لکن بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می‌دهی که خود را نبیه می‌گوید و بندگان مرا تعلیم داده، اغوا می‌کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی‌های بتها بشوند. مکاشفه 2: 20
 • و از قتلها و جادوگریها و زنا و دزدیهای خود توبه نکردند. مکاشفه 9: 21
 • زیرا که احکام او راست و عدل است، چونکه داوری نمود بر فاحشه بزرگ که جهان را به زنای خود فاسد می‌گردانید و انتقام خون بندگان خود را از دست او کشید. مکاشفه 19: 2

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*