روز صعود عیسی مسیح

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » روز صعود عیسی مسیح |  دسامبر 20, 2021

 روز صعود عیسی مسیح یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است که جشن گرفته میشود و گواهی مسیحیان و کلیسای مسیح بر حقانیت خدایی است که انسان شد(عیسی مسیح) وبسوی پدر بازگشت کرد و برای بازگشت ثانویه وداوری بازخواهد گشت صعود، آخرین بخش از رازهای مسیح است

 که باید از آنها گذر میکرد که همانا این رازها شامل رنجها و مصائب او، مصلوب شدن، مرگ، دفن شدن، رفتن به عالم مردگان و قیامت از مردگان(رستاخیز)است

در موازات و ادامه ی قیام مسیح، عمل صعود او به آسمان تاییدی است بر مسیحا بودن(نجات دهنده بشریت) او که آنرا ادعا میکرد.
صعود مسیح این را نیز نشان میدهد که چگونه انسانیت به سوی آسمان برده شد. و در نهایت اینکه ؛ صعود مسیح آخرین دمیدن و فشار بر علیه قدرت شیطان است که از این طریق شیریهودا(عیسی مسیح) بر اژدها ( شیطان) پیروزی یافت. که این نوع تصویر را میتوان در هنرهای کلیسای اولیه و آیکون ها مشاهده کرد

سه نتیجه ی مهمی که در صعود مسیح، بیشتر کلیساها و مسیحیان به آن اعتقاد دارند این است

۱- صعود عیسی نشانه ی معتبر وکامل از ورود انسانیت عیسی به درون قلمروی آسمانی است که از همانجا یک روز دوباره بازخواهد گشت “اعمال رسولان باب یک آیه ۱۱ ” و در این فاصله، این انسانیت او از چشمهای هر انسانی پنهان خواهد بود
۲- عیسی مسیح که سر کلیساست، ما را بسوی شکوه و جلال ملکوت پدر آسمانی هدایت میکند، ما که از اعضای بدن او هستیم( یعنی مسیحیان در کلیسا) در این امید زندگی میکنیم که یک روز برای همیشه در کنار او باشیم
۳- عیسی مسیح، یک نفر برای همه، وارد آن جایگاه تخت رحمت الهی در آسمان شده تا بطور دائم برای ما شفاعت کند و در مقام کاهن اعظم ما برای ما میانجیگری کند، کسیکه با ریزش ونزول روح القدس بر ما، بما اطمینان و دلگرمی عطا کرده است

آیات مربوط به صعود عیسی مسیح در عهد جدید
عیسی به مریم مجدلیه پس از قیامش گفت:« عیسی به او گفت :بر من میاویز، زیرا هنوز نزد ‏پدر صعود نکرده ام بلکه نزد برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای ‏خود و خدای شما صعود می کنم .» انجیل یوحنا ۱۷:۲۰ .‏
‏ عیسی همچنین به شاگردانش پس از قیام خود فرمود :« من موعود پدر خود را (روح القدس) بر شما خواهم ‏فرستاد پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید. سپس ایشان را بیرون از ‏شهر تا نزدیکی بیت عنیا برد و دستهای خود را بلند کرده برکتشان داد و در همان حال که ‏برکتشان می داد از آنان جدا گشته ؛ به آسمان برده شد.» انجیل لوقا ۴۹:۲۴ – ۵۱ ‏
در عبرانیان ۱:۱ -۴ می خوانیم :« در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطهً ‏پیامبران با پدران ما سخن گفت اما در این زمانهای آخر به واسطهً پسر خود با ما سخن گفته ‏است ، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطهً او جهان را آفرید. او فروغ ‏جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. او پس ‏از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. پس به همان اندازه که ‏نامی برتر از فرشتگان به میراث برد از مقامی بالاتر از آنها نیز برخوردار شد.»‏

در عبرانیان ۲۴:۹ آمده :«زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساختهً دست بشر و تنها شبیه ‏محرابگاه حقیقی باشد، بلکه به خود آسمان داخل شد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ‏ظاهر شود.» ‏

در عبرانیان ۱۲:۱۰ و۱۳ می خوانیم :«اما این کاهن؛ چون برای همیشه یک قربانی به جهت ‏گناهان تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست. از آن هنگام در انتظار است که دشمنانش کرسی ‏زیر پایش گردند »‏
همچنین در عبرانیان ۲:۱۲ می خوانیم: «و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی ‏عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت؛ صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ‏ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است .»‏
با صعود مسیح به آسمان؛ عیسی مسیح به همانجایی بازگشت که از آن آمده بود و اکنون او در ‏آنجا در حضور خدای پدربه شفاعت وکهانت برای ایماندارانش می پردازد.« نشسته بر دست ‏راست خدا» استفاده از زبانی استعاره ای است که جایگاه جلال و حرمتی را که عیسی به دلیل ‏رابطهً منحصر به فردش با خدای پدر دارا می باشد را بیان می کند