تثلیث - عیسی مسیح

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » تثلیث عیسی مسیح |  ژوئن 27, 2020

تثلیث - عیسی مسیح

  

تثلیث چگونه توضیح داده می شود و خداوند چگونه می تواند فرزندی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوالات بهترین راه این است که به آموزش های مسیحیان اولیه برگردیم.

در بسیاری از آیات کتاب مقدس می خوانیم که هیچ کسی خدا را ندیده و نمی تواند ببیند.

  • در کتاب خروج باب 33 موسی از خدا می خواهد که او را ببیند ولی خدا به موسی پاسخ می دهد از پشت مرا خواهی دید ولی روی من دیده نخواهد شد زیرا هیچ انسانی نمی تواند روی مرا ببیند و زنده بماند ... [خروج 33(23-12)]

 

  • در 1 تیموتائوس باب 6 منظور از شاه شاهان، خدای پدر است که از بین نمی رود و در نوری سکونت دارد که هیچ کس نمی تواند به او نزدیک شود و هیچ کسی او را ندیده و نمی تواند ببیند ... [1 تیموتائوس 6(13-16)]

در تمام آیات بالا گفته شده است کسی خدا را ندیده و نمی تواند ببیند ولی در آیات زیر می گوید خدا دیده شده است.

  • در کتاب پیدایش باب 18 گفته شده خدا با ابراهیم و سارا غذا ‌خورده است ... [پیدایش 18(1-8)]

  • در کتاب پیدایش باب 32 داستان کشتی گرفتن یعقوب با خدا آمده است. در این آیات به دیده شدن خدا اشاره می شود و حتی یعقوب در آیه 30 می گوید: «زیرا خدا را رو به رو دیدم» ... [پیدایش 32(22-32)]

در آیات قسمت اول به وضوح گفته شده است هیچ کسی خدا را ندیده و نمی تواند ببیند درحالیکه در آیات قسمت دوم گفته شده خدا با ابراهیم و سارا غذا خورده است و با یعقوب کشتی گرفته است. اکنون این سوال مطرح می شود که اگر انسان قادر به دیدن خدا نمی باشد ابراهیم، سارا و یعقوب چگونه خدا را دیده اند؟!

با درک صحیح تثلیث متوجه می شویم اینکه کسی قادر به دیدن خدای پدر نیست کاملا درست است و در آیاتی که گفته شده شخصی مثل ابراهیم یا یعقوب خدا را دیده اند منظور خدای پسر یعنی عیسی مسیح بوده است و این اشخاص عیسی مسیح را دیده اند.  

 

مسیحیان باور دارند او از ازل و قبل از اینکه چیزی خلق شود وجود داشته است. بنابراین زمانیکه می گوییم او پسر خداست یعنی باور داریم که او از خدا آمده است و خدا از او نیامده است. آیات بسیاری وجود دارد که ثابت می کند عیسی مسیح پسر خداست که از ازل وجود داشته است.

  • در انجیل یوحنا باب 8 عیسی می‌گوید ابراهیم خواست مرا ببیند و دید و زمانیکه یهودیان سن او را مورد تمسخر قرار می دهند و او را دیو زده می خوانند عیسی پاسخ می دهد پیش از آنکه ابراهیم باشد من بوده ام ... [یوحنا 8(52-58)]

پیشگویی های عهد عتیق درباره الوهیت و ازلی بودن پسر خدا(عیسی مسیح)

اینکه مسیح پسر خداست و از ایام ازل وجود داشته، چیزی نیست که مسیحیان بگویند بلکه چیزی است که در عهد عتیق و حتی هزاران سال قبل از اینکه عیسی مسیح بیاید به آن اشاره شده است. پیشگویی های زیادی در کتاب مقدس مانند مزمور باب 2 ... 2 سموئیل 7(14)... 1 تواریخ 17(13) ... مزمور باب 110 وجود دارد که تمام آن پیشگویی ها در مورد آن شخص موعود با عیسی مسیح کاملا مطابقت دارد.

پیشگویی مزمور باب 2 :

در مزمور باب 2 آیه 2 گفته شده «بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او» که منظورش از مسیح یعنی مسح شده و انتخاب شده است و در آیه 7 می گوید : «تو پسر من هستی من امروز تو را مولود ساختم.» پس مسیح پسر خداست و این چیزی است که به داوود قول داده شده بود ... [مزمور 2(1-8)]

 

خورشید و نوری که از آن به زمین می رسد را تصور کنید. ما نمی توانیم خورشید را مستقیم ببینیم اما می‌توانیم نوری که از آن به زمین می رسد را ببینیم، اگر مستقیم به خورشید نگاه کنیم کور می شویم. خورشید و نور هر دو یک ماهیت دارند ولی یکی از آنها از دیگری نشات می‌گیرد.

خدا همه ما را از نیستی خلق کرده است. فرشته ها هم مانند ما از هیچی به وجود آمده‌اند ولی پسر خدا خلق نشده بلکه از وجود خدا نشات گرفته است. پس عیسی از خدا به وجود آمده و چون از طریق خدا به وجود آمده به او پسر خدا می گویند. توجه کنید که فقط یک خدا وجود دارد و عیسی از او نشات گرفته است و ما به سه خدای متفاوت باور نداریم.

درس های مرتبط