بررسی شجره نامه عیسی مسیح

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » بررسی شجره نامه عیسی مسیح |  آگوست 20, 2020

 

چرا شجره نامه عیسی مسیح در متی و لوقا انقدر متفاوت است

در کجای کتاب مقدس یعنی لوقا باب 3 و متی باب 1 شجره نامه عیسی نوشته شده است، در هردو شجره نامه هم ابراهیم حضور دارد و هم داوود!
در متی1(1-6) می ‌بینیم که شجره نامه از ابراهیم شروع می شود و تا یوسف ادامه دارد و در لوقا برعکس است از یوسف شروع شده و به گذشته برمیگردد تابه ابراهیم و بعد به آدم میرسد؛ همانطور که درمتی خواندیم شجره نامه از ابراهیم به اسحاق و سپس پس از چند نسل به داوود می رسد، پس از داوود به پسر داوود سلیمان می رسد و بعد از چندین نسل به یعقوب یعنی پدر یوسف می رسد، سپس به یوسف( یعنی پدر زمینی و اسمی عیسی مسیح) و در نهایت به عیسی مسیح می‌رسد.
در لوقا می‌بینیم که شجره نامه همانند متی از آدم به ابراهیم و سپس اسحاق می رسد، بعد از چندین نسل به داوود رسیده، سپس به پسر دیگر داوود یعنی ناتان می‌رسد و پس از چندین نسل به هالی( پدر مریم) و سپس به یوسف و در نهایت به عیسی مسیح ختم می شود. در واقع هر دو شجره‌نامه هم ابراهیم را دارند و هم داوود را، ولی از داوود به بعد جدا میشوند، یعنی در متی پس از داوود به سلیمان و در لوقا پس از داوود به پسر دیگرش یعنی ناتان می رسد.
وقتی که ما به شجره نامه که در لوقا و متی نوشته شده است نگاه می‌کنیم می‌بینیم از یک قسمتی به بعد کاملا متفاوت هستند ولی در انتها هر دو دوباره به یوسف ختم می شوند و این همیشه برای مسیحیان سوال بوده که عیسی از مریم زاده شده نه از یوسف و چرا اینگونه شده است؟ و سوال دیگر این است که چرا دو شجره نامه با هم تطابق ندارند و انقدر با هم متفاوت هستند؟

شجره نامه عیسی مسیح

برای پاسخ به این سوال دو دیدگاه و نظر متفاوت وجود دارد که دیدگاه اول مربوط به عقیده اوسبیوس و عهد عتیق و گذشته می شود و دیدگاه دوم بیشتر مبنی بر عقیده متفکران امروزی است.

ما اکنون جوابی که یکی از نویسنده ها به نام اوسبیوس قیصری یاپامفیلی(eusebius of caesarea) به دنبال کنندگانش در هزار و هفتصد سال پیش داده است را بررسی و مطالعه می‌کنیم؛
در گذشته رسم بر این بوده که شجره نامه به پدر ختم می شده است نه به مادر، پس در واقع عیسی به صورت اسمی یا شناسنامه ای پسر یوسف بوده است ولی در واقع و در اصل پسر یوسف نبود چون یوسف هیچ دخالتی نداشت و می توان گفت رسمی و اسمی برای اینکه بدون پدر نباشد گفته شده که پسر یوسف است و مسیحیان بر این باور بودند یوسف و مریم با هم فامیل و هردو از نوادگان داوود بودند و در قوانین یهودیت همانطور که در اعداد 36 می‌بینیم آمده است که باید با قوم و قبیله خودتان ازدواج کنید و بر این باور بودند مریم و
یوسف هردو از یک نسل و قوم و قبیله بودند

با توجه به توضیح اوسبیوس در عهد عتیق قانون بوده است که اگر یک مرد با یک زن ازدواج میکرده و مردی بدون اینکه فرزند پسری داشته باشد فوت میکرد برادر مرد باید با بیوه او ازدواج میکرد تا پسری به اسم او به دنیا بیاورد که نام مرد فوت شده را زنده نگه دارند، آنگاه آن پسر بیولوژیکی و خونی از برادر مرد ولی اسمی و شناسنامه ای متعلق به مرد فوت شده بود، زمانی که هالی پدر مریم فوت میکند چون فرزند پسری نداشته است یعقوب( پدر یوسف) برادر ناتنی هالی با بیوه او یعنی مادر مریم ازدواج کرده و یوسف به دنیا می آید یعنی یوسف اسمی و شناسنامه ای متعلق به هالی ولی خونی و بیولوژیکی متعلق به یعقوب است با توجه به این توضیحات هم متی و هم لوقا هردو یک شجره‌نامه متعلق به یوسف را ثبت کرده‌اند در لوقا شجره نامه یوسف به صورت اسمی و در متی شجره نامه یوسف به صورت خونی و بیولوژیکی ثبت شده است، در کل نتیجه میگیریم هم یوسف هم مریم از نسل داوود هستند، در ضمن در قوانین یهودیت مرد می‌توانسته چند همسر داشته باشد پس اگر آن برادر متاهل بود باز هم باید با زن برادر بیوه اش ازدواج می کرده است و این یکی از قوانینی است که عیسی با آمدنش آن را تغییر داده است و عیسی گفته مردها فقط اجازه دارند یک زن داشته باشند.

 

اما بعضی متفکران دیگر امروزه عقیده ی دیگری دارند، آنها اعتقاد دارند لوقا شجره نامه مریم و متی شجره نامه یوسف را ثبت کرده‌اند،متی نسل یوسف ( پدر زمینی و اسمی عیسی مسیح) را از طریق سلیمان پسر داوود دنبال می کند در حالیکه لوقا نسل مریم ( مادر خونی عیسی مسیح) را از طریق ناتان پسر دیگر داوود دنبال می کند.
در زمان یهودیان اگر خانواده ای پسر نداشت اسم داماد در شجره نامه نوشته میشد چرا که اسم مادر به هیچ عنوان در شجره نامه نوشته نمی‌شده است و چون مریم، برادر نداشته است اسم شوهرش یعنی یوسف در شجره نامه قید شده است. به عبارت دیگر درانجیل لوقا و متی دوشجره نامه متفاوت که متعلق به مریم (مادر خونی عیسی ) و یوسف ( پدر اسمی عیسی ) هستند را ثبت کرده اند؛ در انجیل لوقا شجره نامه عیسی به صورت خونی و در انجیل متی شجره نامه عیسی به صورت اسمی ثبت شده است چرا که یوسف فقط اسمی پدر عیسی بوده است و هیچ نقشی در بوجود آمدن عیسی نداشته است.

با توجه به دو دیدگاه متفاوت بالا، یک نتیجه مشترک در دیدگاه و اعتقادات هر دو گروه وجود دارد اینکه مریم و یوسف هردو از نوادگان داوود و از نوادگان دو پسرش یعنی سلیمان و ناتان بودند در نتیجه عیسی مسیح هم از نوادگان داوود حساب خواهد شد و خدا به قولش که گفته بود به نسل داوود تخت پادشاهی را می دهد عمل کرده است.

 

درس های مرتبط