اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب |  سپتامبر 10, 2020

اثبات مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب  

دو گروه وجود دارند که باور اینکه عیسی مسیح مصلوب شده است برایشان غیر ممکن است

در زمان عیسی، یهودیان منتظر آمدن مسیح بودند ولی آنها نمی توانستند بپذیرند که فرمانروای پادشاه ابدیت بر روی صلیب این چنین رنج می کشد و سپس میمیرد، یهودیان نه تنها در گذشته بلکه اکنون نیز این مشکل را دارند و برایشان غیر قابل قبول است که مسیح بر روی صلیب بمیرد

گروه بعدی مسلمانان هستند، 1 و نیم میلیارد مسلمان بر روی زمین وجود دارد. محمد می گوید که عیسی شخص کاملا حقیقی هست، او زندگی کرده و به آسمان صعود کرده  و دوباره خواهد امد، اما او بر روی صلیب کشته نشده و از مردگان برنخاسته است.  محمد 600 سال بعد از میلاد مسیح زندگی کرده است و با این سخنان شاهدان عینی آن زمان یعنی یهودیان، شاگردان عیسی و رومیان را زیرسوال برده است

دو منبع برای اثبات اینکه عیسی روی صلیب مرد 

1) شاهدان عینی

2) پیشگویی های عهد عتیق

شاهدان عینی 

اولین منبع، اظهارات شاهدان عینی می باشد. افرادی که مشاهده کردند عیسی بر روی صلیب مرد و از مردگان برخاست.

یوسف فلاوی (۳۷- ۱۰۰ میلادی) تاریخ‌ نگار یهودی –رومی می گوید  

پیلاتس او را محکوم کرد که مصلوب شود و بمیرد اما کسانی که شاگردان او شدند، او را ترک نکردند. آنها اعلام کردند كه او سه روز پس از مصلوب شدنش برخاسته و  زنده است. بر این اساس، او شاید مسیح بود، درباره این پیامبر سخنان شگفتی انگیزی گفته شده و دنبال کنندگانش تا به امروز ناپدید نشده اند.

پیشگویی های عهد عتیق 

به حقیقت پیوستن پیشگویی های عهد عتیق در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح است که هزاران سال  پیش از تولد عیسی مسیح نوشته شده اند

2 پیشگویی از عهد عتیق برای اثبات اینکه عیسی مسیح باید رنج می کشید و بر روی صلیب می مرد

1) عید پسخ ... ( خروج باب 12

2) مرد درد آشنا و رنج دیده ... ( اشعیا باب 53        

پیشگویی اول: عید پسخ

1قرنتیان 5(7) : مسیح، بره پسخ ما، قربانی شده است

1پطرس 1(18-19): بازخرید شده‌اید ... بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن بره بی‌عیب و بی‌نقص

پولس در اول قرنتیان باب 5 درباره زنا صحبت می کند و می گوید بره یعنی عیسی مسیح قربانی شده است و اکنون ما نان بدون خمیر مایه می خوریم، یعنی باید گناهان را از زندگیمان دور کنیم و نمی توانیم این نوع گناهان را در کلیسا داشته باشیم. همچنین در کتاب  اول پطرس باب 1 پطرس از عیسی مسیح به عنوان بره عید پسخ نام می برد.

خروج 12(1-15) (21-23) (43-47     

1) بره ی نر انتخاب شده، بدون نقص باشد

2) در غروب عید پسخ قربانی شود

3) خون بره در مقابل هلاک کننده محافظت می کند

4) هیچ یک از استخوان های بره نباید شکسته شود

5) همه ی خمیر مایه ها را از خانه ها بیرون بریزید

خدا به موسی دستور داد بره ی نر بدون نقصی انتخاب کنید و آن را غروب عید پسخ قربانی کنید و خون بره را به در خانه هایتان بمالید تا زمانیکه فرشته مرگ می آید در امان باشید و از مرگ نجات یابید. همچنین خداوند دستور می دهد که هیچ یک از استخوان های بره نباید شکسته شود و هزاران سال بعد، یهودیان بره ای که در عید پسخ قربانی می کردند، استخوان هایش را نمی شکستند، چرا که این پیش بینی از ماموریت عیسی مسیح بود که هیچ کدام از استخون هایش شکسته نخواهد شد

پیشگویی دوم: اشعیا باب 53

همه این پیش گویی ها با مصلوب شدن عیسی مسیح تحقق یافته است 

 • خوار و مردود نزد آدمیان ... [اشعیا 53(3)]

 • مرد درد آشنا و رنج دیده ... [اشعیا 53(3)]

 • به سبب نا فرمانی های ما بدنش سوراخ شد ... [اشعیا 53(5)]

 • تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد ... [اشعیا 53(5)]

 • خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد ... [اشعیا 53(6)]

 • همچنان دهان نگشود ... [اشعیا 53(7)]

 • همچون بره ‌ای که برای ذبح می‌ برند ... [اشعیا 53(7)]

 • او از زمین زندگان منقطع شد ... [اشعیا 53(8)]

 • پس از مرگش، با دولتمندان محشور شد ... [اشعیا 53(9)]

 • گناهان بسیاری را بر دوش کشید ... [اشعیا 53(12)]

 • برای خطاکاران شفاعت می ‌کند ... [اشعیا 53(12)]

 

 

 

درس های مرتبط