الوهیت و ازلی بودن عیسی مسیح

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » عیسی کیست؟ » Divinity Of Jesus |  فوریه 11, 2021

پیشگویی های عهد عتیق درباره الوهیت و ازلی بودن پسر خدا عیسی مسیح

در عبرانیان باب 1 گفته شده خداوند در گذشته به واسطه پیامبران با ما سخن گفته است ولی اکنون به واسطه پسرش کسی که به واسطه او جهان را آفرید با ما سخن می گوید

در این آیات می بینیم که خداوند عیسی را از پیامبران و فرشتگان جدا می کند و متوجه میشویم که پسر خدا از ازل هم وجود داشته است

عبرانیان 1(1-5

 1 در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفت، 2 اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. 3 او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. 4 پس به همان اندازه که نامی برتر از فرشتگان به میراث برد، از مقامی والاتر از آنها نیز برخوردار شد. 5 زیرا خدا تا کنون به کدام‌یک از فرشتگان گفته است: «تو پسر من هستی؛ امروز من تو را مولود ساخته‌ام؟» و یا: «من او را پدر خواهم بود، و او مرا پسر؟

اینکه مسیح پسر خداست و از ایام ازل وجود داشته، چیزی نیست که مسیحیان بگویند بلکه چیزی است که در عهد عتیق و حتی هزاران سال قبل از اینکه عیسی مسیح بیاید به آن اشاره شده است. پیشگویی های زیادی در کتاب مقدس مانند مزمور باب 2 ... 2 سموئیل 7(14)... 1 تواریخ 17(13) وجود دارد که تمام آن پیشگویی ها در مورد آن شخص موعود با عیسی مسیح کاملا مطابقت دارد

پیشگویی اول 

در دوم سموئیل باب 7 داوود به ناتان نبی می گوید می‌ خواهد برای خدا معبدی بسازد زیرا مکانی که با خدا صحبت می کند یک خیمه است و ناتان نبی به داوود می گوید برو و هر آنچه در دل داری به جای آور زیرا خدا با تو است. اما خداوند به خواب ناتان نبی می آید و می گوید برو و به خادم من داوود بگو این کار را نکن، تو برای من معبدی نمی سازی ولی کسی که از نسل تو و پاره تنت باشد برای من معبدی می سازد که تا ابد پابرجاست. خداوند به داوود قول می دهد که یکی از نوادگان او را به سلطنت می رساند و در مزمور باب 89 خداوند سوگند می خورد که قولش به داوود را عملی خواهد کرد.    

2سموئیل 7(12-14

 12آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را که از نسل تو و پاره تنت باشد پس از تو بر خواهم افراشت، و سلطنتش را استوار خواهم ساخت. 13اوست که برای نام من خانه‌ای بنا خواهد کرد، و من تخت پادشاهی او را تا به ابد استوار خواهم ساخت. 14من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر

در مزمور باب 89 سوگند خداوند به داوود را می ‌بینیم که می‌گوید وعده اش به داوود را عملی خواهد کرد

مزمور 89(35-36

35 یک بار برای همیشه به قدوسیت خود سوگند خوردم، و به داوود دروغ نخواهم گفت، 36 که سلسلۀ او تا به ابد پابرجا خواهد ماند و تخت او در حضور من همچو خورشید

آیا سلیمان آن شخص موعود بود ؟

لاکتانتیوس از نویسندگان مسیحیان اولیه می گوید هرچند سلیمان پسر داوود بود و برای خدا معبد ساخت ولی سلیمان نمی توانست آن شخص موعود باشد، زیرا :

1) خداوند به داوود می گوید «آنگاه که روزهای عمرت به سر آید و نزد پدران خود بیارامی، کسی را که از نسل تو و پاره تنت باشد پس از تو بر خواهم افراشت» ... اما زمانیکه سلیمان پادشاه شد داوود هنوز زنده بود.

2) وعده داده شده بود که پادشاهی خداوند تا ابد استوار خواهد بود اما سلطنت سلیمان فقط 40 سال طول کشید.

3) وعده داده شده بود که معبد تا ابد پایدار خواهد ماند اما معبد سلیمان به وسیله انسان ها تخریب شد.

4) سلیمان هرگز پسر خدا خوانده نشده است و تنها پسر داوود خواند شده است.

بنابراین سلیمان نمی توانست آن شخص موعود باشد!

این یک پیشگویی در مورد عیسی است. در متی باب 1 شجره نامه عیسی مسیح نوشته شده است که به داوود می رسد و پادشاهی او است که تا ابد پابرجا می ماند. عیسی کسی است که معبد خدا را می سازد و معبدی که تا ابد پا برجا می ماند همان کلیساست.  او پسر خدا است و به نام پسر خدا شناخته می شود پس این هزاران سال قبل پیشگویی شده بود که بعد از اینکه داوود می میرد شخصی برمی خیزد که پسر خدا خوانده می شود.

پیشگویی دوم

در مزمور باب 2 آیه 2 گفته شده «بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او» که منظورش از مسیح یعنی مسح شده و انتخاب شده است و در آیه 7 می گوید : «تو پسر من هستی من امروز تو را مولود ساختم.» پس مسیح پسر خداست و این چیزی است که به داوود قول داده شده بود ... [مزمور 2(1-8

 

درس های مرتبط