عیسی کیست؟

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » عیسی کیست؟ |  دسامبر 20, 2020

معجزات عیسی مسیح 1

معجزات عیسی مسیح (قسمت اول)     معجزات عیسی مسیح آیت یا نشانه‌ای بودند مبنی بر اینکه وی به راستی پسر خدا است در انجیل  یوحنا می خوانیم یوحنا 20(30-31 30 عیسی آیات بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است.31 اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که […]

معجزات عیسی مسیح 1 بازدید از درس

معجزات عیسی مسیح 2

معجزات عیسی مسیح (قسمت دوم) در قسمت اول به بررسی معجزات تبدیل آب به شراب و شفای مرد دیو زده و مفلوج پرداختیم. در این قسمت معجزات دیگری را بررسی خواهیم کرد معجزه چهارم : خوراک دادن به پنج هزار نفر (انجیل یوحنا باب 6 در این آیات می بینیم که رسولان از ماموریت بازگشتند و […]

معجزات عیسی مسیح 2 بازدید از درس

الوهیت و ازلی بودن عیسی مسیح

پیشگویی های عهد عتیق درباره الوهیت و ازلی بودن پسر خدا عیسی مسیح در عبرانیان باب 1 گفته شده خداوند در گذشته به واسطه پیامبران با ما سخن گفته است ولی اکنون به واسطه پسرش کسی که به واسطه او جهان را آفرید با ما سخن می گوید در این آیات می بینیم که خداوند […]

الوهیت و ازلی بودن عیسی مسیح بازدید از درس

بزرگترین فرمان های مسیحی کدام اند

  بزرگترين فرمان های مسیحی مردم از جواب عيسی بسيار حيرت كردند و تحت تأثير قرار گرفتند. ‏-اما فريسيان وقتی شنيدند كه عيسی چه جواب دندان‌شكنی به صدوقيان داده است، تصميم گرفتند خودشان او را در بحث گرفتار سازند. از این رو، يكی از فريسی‌ها كه از علمای دينی بود، پرسيد: استاد، در ميان دستورهای […]

بزرگترین فرمان های مسیحی کدام اند بازدید از درس