درباره انجیل

خانه » آموزه هایی از مسیحیت » درباره انجیل |  اکتبر 8, 2021

اهمیت مطالعه روزانه کتاب مقدس

در خروج باب 16 می بینیم زمانی که موسی و بنی اسرائیل از مصر بیرون آمدند نزدیک به 600 هزار مرد بودند که همراه آنان زنان و کودکانی نیز بودند و مردم نگران این بودند که از گرسنگی در آن صحرا بمیرند چون هیچ چیز قابل خوردنی در آن صحرا وجود نداشت ولی خداوند برای […]

اهمیت مطالعه روزانه کتاب مقدس بازدید از درس

چرا خدا به ما چهار انجیل داد

چرا خدا به ما چهار انجیل داد خدا از نویسندگان با شخصیتهای متفاوتی استفاده کرده تا مقاصدش را از طریق مطالبشان محقق کند. هر یک از نویسندگان اناجیل در پس انجیل خود هدف متمایزی داشته اند واینکه خداوند به ما چهار انجیل داد، در اجرای مقاصد خود، هریک بر جنبه های متفاوتی از شخصیت و […]

چرا خدا به ما چهار انجیل داد بازدید از درس