صعود

روز صعود عیسی مسیح

0

 روز صعود عیسی مسیح یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است که جشن گرفته میشود و گواهی مسیحیان و کلیسای مسیح بر حقانیت خدایی است که انسان شد(عیسی مسیح) وبسوی پدر […]

پاک

عید پاک چیست

0

عید پاک چیست عید قیام (که همان عید رستاخیز یا عید پاک در میان مسیحیان میباشد) روز جشن و پیروزی است به مناسبت رستاخیز مسیح از مرگ این واقعه در […]

jesus and the poors

بشارت دادن در مسیحیت

0

بشارت دادن در مسیحیت بشارت دادن در مسیحیت  بشارت دادن دو گام دارد. گروه اول کسانی هستند که به مرگ عیسی و رستاخیز او پس از سه روز باور ندارند. […]

مسیحیان

اعیاد و مناسبت های مسیحیان

0

اعیاد و مناسبت های مسیحیان مسیحیان دارای اعیاد، مناسبت ها و آیین های بسیاری هستند که از اعیاد مسیحیت می توان به کریسمس(تولد مسیح)، عید قیام و عید پنطیکاست و […]

شویم

چگونه مسیحی شویم

71

چگونه مسیحی شویم How to become a Christian اولین قدم برای مسیحی شدن، درک کلمه “مسیحی” است. ریشه کلمه “مسیحی” از شهر انطاکیه در قرن اول میلادیست (اعمال رسولان فصل […]

pray fast give

ده یک و روزه گرفتن در مسیحیت

0

این مقاله یک سری از سلسله مقاله های شناخت بهتر مسیحیت می باشد که توسط دیوید برسو،محقق برجسته مسیحی نگاشته شده است  امروز می خواهیم ببینیم که مسیحیان اولیه در […]

Judas

فدیه ایی برای جانتان

0

 در رسالۀ پولس رسول به فیلیپیان فصل دوم، آیات ۵ تا ۱۱ دلیل آمدن عیسی به این جهان تشریح شده است. کلام خدا در فیلیپیان فصل دوم، آیات ۵ […]

آخر

شام آخر عیسی

0

شام آخر عیسی، آخرین وعده غذایی عیسی با ۱۲ حواری خود در اورشلیم قبل از مصلوب شدنش است. آن را در هر چهار انجیل متعارف روایت کرده‌اند؛ همچنین نامه اول به قرنتیان هم […]