چگونه مسیحی شویم

1

چگونه مسیحی شویم اولین قدم برای مسیحی شدن، درک کلمه “مسیحی” است. ریشه کلمه “مسیحی” از شهر انطاکیه در قرن اول میلادیست (اعمال رسولان فصل […]

زندگینامه و آثار پولس رسول

0

زندگینامه و آثار پولس رسول مقدمه پولُس یا پولوس از مهمترین مبلغان مسیحیت و بنیانگذار الهیات و خداشناسی این آئین بود؛ برخلاف حواریون، پولس هرگز […]

بشارت دادن در مسیحیت

0

بشارت دادن در مسیحیت بشارت دادن دو گام دارد گروه اول کسانی هستند که به مرگ عیسی و رستاخیز او پس از سه روز باور […]

اعیاد و مناسبت های مسیحیان

0

اعیاد و مناسبت های مسیحیان مسیحیان دارای اعیاد، مناسبت ها و آیین های بسیاری هستند که از اعیاد مسیحیت می توان به کریسمس(تولد مسیح)، عید […]

شخصیت های کتاب مقدس (1) استر

0

آرامگاه اِستِر و مُردِخای از افسانه تا تاریخ  شرح و تصاویر دومین زیارتگاه یهودیان جهان Esther استر دختر ابیحایل، از یهودیان تبعیدی ساکن شوش و […]

ازدواج و طلاق در مسیحیت

0

ازدواج و طلاق در مسیحیت ازدواج آفرینش ازدواج در کتاب پیدایش نوشته شده است پیدایش 2(23-24 23 آدم گفت: «این است اکنون استخوانی از استخوانهایم، […]