به وب سایت آموزشی ما خوش آمدید. ما جامعه ای از ایمانداران هستیم که بر روی عیسی متمرکز شده است. این وب سایت پر از آموزش هایی است که امیدواریم به شما کمک کند تا خدا را عمیق تر بشناسید و او را دوست بدارید و همچنین شما را در سفر معنوی خود تشویق و تجهیز کند.  

راه های بیشتر برای گوش دادن به درسها

می توانید به روش های مختلف به آموزش های کلیسای ما گوش دهید. ما موعظه های خود را در YouTube نیز منتشر می کنیم.