کلیساهای تاریخی ایران

0

 کلیساهای تاریخی ایران مورخان، تاریخ آغاز مسیحیت در ایران را به دوره اشکانیان و قرن اول میلادی نسبت می دهند. موافقت پادشاهان اشکانی با […]

Freedom Swallow

عید صعود مسیح Freedom Swallow

2

🔴 عید صعود چهل روز پس از رستاخیر مسیح  (عید پاک) و ده روز قبل از عید پنطیکاست،   جشن صعود مسیح به سوی خداوند است . عیسی مسیح […]