kingdom parables (1)Ten virgins مثل های پادشاهی خداوند (1)ده باکره

ten virgins

مَثَل‌هایی در مورد پادشاهی خداوند / شماره (1) ده باکره
مجموعه ای از مثال هایی است که عیسی مسیح در موقعیت های مختلف به شاگردانش و عموم مردم تعلیم داد

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of