st.Thomas the apostle

تومای حواری St. Thomas the apostle

October 11, 2019 admin 0

زندگینامه تومای حواری لغت توما به معنای دوقلو می باشد توما نام یکی از دوازده شاگردان عیسای مسیح بوده که به توأم به معنای دوقلو […]

Freedom Swallow

عید صعود « Freedom Swallow

May 31, 2019 admin 1

🔴 عید صعود چهل روز پس از رستاخیر مسیح  (عید پاک) و ده روز قبل از عید پنطیکاست،   جشن صعود مسیح به سوی خداوند است . عیسی مسیح […]