kingdom parables (2) vine and branches مثل های پادشاهی خداوند (2)تاک و شاخه هایش

تاک و شاخه هایش

مَثَل‌هایی در مورد پادشاهی خداوند/تاک و شاخه هایش
مجموعه ای از مثال هایی است که عیسی مسیح در موقعیت های مختلف به شاگردانش و عموم مردم تعلیم داد

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of