درباره یوحنا شاگرد مسیح

1

یوحنا شاگرد مسیح     Saint John biography  .یوحنّا نام یکی از دوازده رسولان است.لغت فوق به معنای می باشد فیض خداوند وی نویسنده پنج کتاب […]