Blog Directory
بشارت دادن در مسیحیت 1

بشارت دادن در مسیحیت

بشارت دادن در مسیحیت بشارت دادن دو گام دارد گام اول این است که کاری کنیم که بی ایمانان به مرگ و رستاخیز عیسی مسیح پس از سه روز ایمان بیاورند و گام دوم این است که آنها را راهنمایی کنیم تا تعمید بگیرند اکثر مردم جذب یک ویژگی یا خصوصیت زندگی یک فرد می …

بشارت دادن در مسیحیت Read More »

چگونه مسیحی شویم 2

چگونه مسیحی شویم

چگونه مسیحی شویم How to become a Christian اولین قدم برای مسیحی شدن، درک کلمه “مسیحی” است. ریشه کلمه “مسیحی” از شهر انطاکیه در قرن اول میلادیست (اعمال رسولان فصل 11 آیه 26). امکان دارد که در ابتدا کلمه “مسیحی” واژه ای بوده که برای توهین و تحقیر بکار می رفته است. این لغت اساسا …

چگونه مسیحی شویم Read More »

عید پاک

عید پاک چیست

عید قیام (که همان عید رستاخیز یا عید پاک در میان مسیحیان میباشد) روز جشن و پیروزی است به مناسبت رستاخیز مسیح از مرگ. این واقعه در روز یکشنبه بعد از جمعه صلیب و هفته ی مقدس به وقوع پیوست. و پایان دوران توبه و روزه ی بزرگ مسیحیان میباشد. پایان دوران روزه منتهی میشود …

عید پاک چیست Read More »

Thematic Bible verses (2) Prayer in Christianity 3

Thematic Bible verses (2) Prayer in Christianity

Prayer in Christianity Persian version When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid; The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me; In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his …

Thematic Bible verses (2) Prayer in Christianity Read More »

شخصیت های کتاب مقدس(6)استر و مردخای 4

شخصیت های کتاب مقدس(6)استر و مردخای

استر و مردخای  Esther and Mordechai استر استر مطمئناً در تبعید به دنیا آمده بود. نام اصلی او هَدَسه بود که به استر تغییر یافت که شاید اشاره‌ای به “ستاره” و یا نامی بر اساس الاهه معروفی به نام ایشتار باشد. او دخترعموی مردخای بوده که می‌تواند دختر برادر او نیز باشد. بعد از اینکه …

شخصیت های کتاب مقدس(6)استر و مردخای Read More »

پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب 5

پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب

  پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب   پیشگویی های بسیاری در عهد عتیق در مورد صلیب وجود دارد که هزاران سال  پیش از تولد عیسی مسیح نوشته شده اند و با مصلوب شدن عیسی مسیح تمام آن پیشگویی ها به حقیقت پیوستند پیشگویی اول: مار برنجین زمانیکه بنی ‌اسرائیل در حال سفر بودند …

پیشگویی های عهد عتیق در مورد صلیب Read More »

شخصیت های کتاب مقدس(5)یعقوب و عیسو پسران اسحاق 6

شخصیت های کتاب مقدس(5)یعقوب و عیسو پسران اسحاق

یعقوب و عیسو پسران اسحاق   در کتاب پیدایش باب 25 آیه 19 شجره نامه اسحاق پسر ابراهیم نوشته شده است اسحاق 40 سال دارد که ازدواج می کند و بعد از 20 سال همسرش ربکا دوقلو حامله می شود و به خاطر اینکه بچه ها درون شکمش خیلی تکان می خوردند به خدا گفت …

شخصیت های کتاب مقدس(5)یعقوب و عیسو پسران اسحاق Read More »

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند 7

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند   از میان تمام فرمانهایی که مسیحیان باید دنبال کنند ، آیا برخی از آنها مهم تر از بقیه است؟ از میان تمام دستورات خداوند ، کدام یک مهم ترین آنهاست؟  یک بار ، یک کاتب یهودی این سوال را از عیسی پرسید (کاتبان به دلیل تبحر در مطالعه کتاب …

بزرگترین فرمان های مسیحی کدامند Read More »

معجزات عیسی مسیح 2 8

معجزات عیسی مسیح 2

معجزات عیسی مسیح (قسمت دوم)   در قسمت اول به بررسی معجزات تبدیل آب به شراب و شفای مرد دیو زده و مفلوج پرداختیم. در این قسمت معجزات دیگری را بررسی خواهیم کرد معجزه چهارم : خوراک دادن به پنج هزار نفر (انجیل یوحنا باب 6 در این آیات می بینیم که رسولان از ماموریت بازگشتند …

معجزات عیسی مسیح 2 Read More »

معجزات عیسی مسیح 1 9

معجزات عیسی مسیح 1

معجزات عیسی مسیح (قسمت اول)   معجزات عیسی مسیح آیت یا نشانه‌ای بودند مبنی بر اینکه وی به راستی پسر خدا است در انجیل  یوحنا می خوانیم یوحنا 20(30-31 30 عیسی آیات بسیار دیگر در حضور شاگردان به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است.31 اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی …

معجزات عیسی مسیح 1 Read More »

زندگینامه یوحنا 10

زندگینامه یوحنا

زندگینامه یوحنا بیست و هفتم ماه دسامبر  هر سال، روز یادبود یوحنا می‌باشد لغت فوق به معنای   فیض خداوند   می‌باشد یوحنّا نام یکی از دوازده رسولان است. وی نویسنده پنج کتاب از کتابهای عهد جدید ( مکاشفه، رساله اول ودوم وسوم یوحنا ) به انضمام انجیل یوحنّا می‌باشد ارتباط خانوادگی نام پدر او زِبِدی و …

زندگینامه یوحنا Read More »

YouTube
YouTube
Instagram